Kursets 3 moduler

Kurset er opbygget i tre moduler, der svarer til modellens tre sektioner. Modulernes indhold af mål, materialer og øvelser er omsat fra modellens baggrund, så arbejdet med modulerne gør kursisten i stand til at arbejde med modellen som helhed.

Modellen er et didaktisk værktøj, der illustrerer en planlægningsproces og som bruges til at bryde processen ned i tre skridt efter hinanden. På den måde fokuserer modellen på det, der sker før undervisningen. Men når planen er lagt, og undervisningen begynder, skal planen manifestere sig i underviserens pædagogiske praksis. Derfor indeholder hvert modul et mindre afsnit, ”Pædagogiske handlinger”, der giver inspiration til at føre den planlagte undervisning ud i livet med særligt blik for evaluering og dokumentation af læringsudbytte.