Introduktion

I dette modul er fokus på formulering af tydelige læringsmål. Læringsmål bruges til to ting: de hjælper til afgøre hvilke aktiviteter, et kursus bør indeholde, og derudover er tydeligt formulerede læringsmål en god mulighed for at give kursisten en klar forventning til udbyttet af kurset.

Læringsmål

Efter at have arbejdet med modulet, er du i stand til

  • At formulere tydelige læringsmål for kursisters deltagelse i din undervisning
  • At bruge læringsmål til at give kursister vejledning, der fortæller, hvor kursisterne er på vej hen
  • At vurdere og give tilbagemeldinger på andre underviseres læringsmål

Pædagogiske handlinger

Ved kursets start, og ofte flere gange løbende, når der tages hul på noget nyt i kurset – nye aktiviteter eller delforløb, er læringsmålene endnu ikke kendt af kursisten. Det kan bidrage til udbyttet af kurset, at kursisten er fuldt bevidst om læringsmålene for sin egen deltagelse.

Derfor er det god pædagogisk praksis at give klare udmeldinger om mål. Det kan gøres på flere måder, og den egnede måde afhænger fx af undervisningens organisering og målgruppe.

Online asynkron undervisning foregår ofte skriftbaseret, og så er det vigtigt at skrive og illustrere synligt og centralt, hvad læringsmålene er for enkelte aktiviteter og delforløb.

Foregår undervisningen mellem undervisere og kursister, der er tilstede sammen, kan målene formidles i et tydeligt sprog henvendt til målgruppen. Udnyt tilstedeværelsesundervisningens mulighed for at følge op – er hver kursist med på, hvad de konkret skal have ud af at deltage i undervisningen?

Materialer

Orienter dig i afsnittene Viden om mål, Kursets læringsmål og Læringsmål og feedback på siden amu-læringsudbytte.dk

Øvelser

  • Tag den digitale test ”Hvad kendetegner et godt læringsmål?”
  • Se instruktionsvideoen om modellens hjælpeskema på amu-læringsudbytte.dk og udfyld herefter skemaets første del om målene i din undervisning.
  • Upload dit udfyldte hjælpeskema i forum-tråden Mål og introduktion til læringsmål. Giv din tilbagemelding på de andres udfyldte hjælpeskemaer.
  • Brug andre underviseres tilbagemeldinger på dine læringsmål til at lave eventuelle justeringer af sidstnævnte.
  • Skriv dit første indlæg i din egen læringsdagbog. Inkluder et svar på spørgsmålet: hvordan har du tidligere formuleret mål som en del af undervisningens planlægning?