Introduktion

I dette modul er fokus på at tilrettelægge evaluering af undervisningens aktiviteter. Grundlaget for at afgøre, hvorvidt et givet læringsmål er opfyldt, er evaluering. Samtidig er evaluering også en præmis for at kunne dokumentere læringsudbytte – altså, at give et håndgribeligt tegn på opfyldelse af læringsmålet. På den måde giver mulighed for at kvalificere den feedback, der fortæller kursisten, hvad vedkommende rent faktisk har lært.

Læringsmål

Efter at have arbejdet i modulet, er du i stand til

  • At tilrettelægge evaluering af aktiviteter med kriterier for opfyldelse af læringsmål
  • At bruge resultatet af evaluering og dokumentation til at give en præcis feedback
  • At vurdere og give tilbagemeldinger på andre underviseres planlagte evaluering

Pædagogiske handlinger

Når undervisningens aktiviteter er overstået eller et delforløb er afsluttet skal det afgøres, om kursisten opfylder læringsmålet som et udbytte af aktiviteten eller delforløbet. Kursisten selv kan spille en central rolle i at afgøre dette.

En forudsætning herfor er, at underviseren kan beskrive kriterierne for at målet er nået.

Derfor er det god pædagogisk praksis, at underviseren præcist og konkret melder tilbage til kursisten, hvad det er, der gør, at kursisten nu opfylder læringsmålet.

Det er kun i enkelte tilfælde med digitale tests, at denne tilbagemelding kan forberedes på forhånd. I andre tilfælde er det en tilbagemelding, hvis indhold og form bygger på underviserens og evt. kursistens egen evaluering af kursistens adfærd og præstation i undervisningen.

Materialer

Orienter dig i afsnittene Viden om evaluering, Organiser kursets evaluering og Evaluering og feedback på siden amu-læringsudbytte.dk

Øvelser

  • Se instruktionsvideoen om modellens hjælpeskema på amu-læringsudbytte.dk og udfyld herefter skemaets tredje del om aktiviteterne i din undervisning.
  • Upload dit udfyldte hjælpeskema i forum-tråden Evaluering og feedback. Giv din tilbagemelding på de andres udfyldte hjælpeskemaer.
  • Brug andre underviseres tilbagemeldinger på dine beskrevne aktiviteter til at lave eventuelle justeringer af sidstnævnte.
  • Skriv dit tredje indlæg i din egen læringsdagbog. Inkluder et svar på spørgsmålet: hvilken forskel for kursisternes viden om eget udbytte har øvelsen bidraget til? Hvorfor mon/hvorfor mon ikke?