Introduktion

I dette modul er fokus på at udtænke og beskrive aktiviteter i undervisningen. Her er aktiviteterne alt det, kursisterne og underviseren planmæssigt gør – hver for sig eller i fællesskab – med henblik på at lære det, som er indeholdt i læringsmålene.

Når undervisningen foregår, kan aktiviteterne udvikle og forandre sig. Derfor kan det blive afgørende for læringsudbyttet, at underviseren følger aktiviteterne for at støtte og lede kursisterne på vej mod læringsmålene.

Læringsmål

Efter at have arbejdet i modulet, er du i stand til

  • At beskrive aktiviteter, der flugter med læringsmål og som har en konkret arbejdsform og en udtryksform
  • At støtte kursisters udførelse af aktiviteter, så de nærmer sig læringsmålene
  • At vurdere og give tilbagemeldinger på andre underviseres beskrevne aktiviteter

Pædagogiske handlinger

Under selve aktiviteterne og i diverse delforløb er kursisterne i fuld gang med at udvikle færdigheder og ny viden. Meget kan ske og aktiviteterne kan tage gode og mindre gode drejninger.

For at støtte opfyldelsen af målene kan det bidrage at holde et godt øje med aktiviteterne og hjælpe kursisterne på rette vej mod målene.

Derfor er det god pædagogisk praksis at følge aktiviteternes udvikling og gå i dialog med kursisterne om deres vej mod målene.

I tilstedeværelsesundervisningen forekommer dialogen mere naturligt, og underviseren kan bruge dialogen til at rette fokus på om kursisten mon er på rette vej. Her er online undervisning anderledes udfordret.

Dialog om læreprocessen kan klares over telefon eller Skype men er ikke en mulighed, hvis kommunikationen skal foregå asynkront. Så er det nødvendigt at benytte sig værktøjer og løsninger, der gør det muligt for underviseren at følge med i kursistens læreproces. Via videokonferencer, processkrivningsværktøjer og fælles adgang til filer i skyen kan underviseren søge at få denne indblik i kursisternes læreproces.

Materialer

Orienter dig i afsnittene Viden om aktiviteter og Planlæg kursets aktiviteter på siden amu-læringsudbytte.dk

Øvelser

  • Se instruktionsvideoen om modellens hjælpeskema på amu-læringsudbytte.dk og udfyld herefter skemaets anden del om aktiviteterne i din undervisning.
  • Upload dit udfyldte hjælpeskema i forum-tråden Aktiviteter og støtte. Giv din tilbagemelding på de andres udfyldte hjælpeskemaer.
  • Brug andre underviseres tilbagemeldinger på dine beskrevne aktiviteter til at lave eventuelle justeringer af sidstnævnte.
  • Skriv dit andet indlæg i din egen læringsdagbog. Inkluder et svar på spørgsmålet: hvordan har du tidligere beskrevet aktiviteterne i din undervisning?